EAKL-i streigi teatamine

Lae alla!

    Eesti Raudteelaste Ametiühingu üldkoosoleku

OTSUS

Tallinn                                                                                            16 veebruar 2012.a.

      Kolme aasta jooksul on valitsuse tegevus suunatud tööinimese vastu: töölepingu seaduse vastuvõtmine, mis tegi töötajad nõrgemaks pooleks; otsus viia üle töötajate ja tööandjate poolt kogutud töötuskindlustuse makse riigi eelarvese; viiakse läbi haridusreforme, mis on elanikele kahjulikud; samuti soovib valitsus liituda АСТА - ga.

Pöördumine

Valitsuse tegevus viimase kolme aasta jooksul on suunatud tugevalt töötajaskonna vastu. Jõudmata toibuda shokist, mille tekitas uus Töölepingu seadus, tehes  töötajast õigusteta isikuku tööandja võimuses, kui tavatu kergusega sirutas valitsus käe töötajate poolt kogutava töötukaassa vahendite kallale ja jagab neid nüüd oma soovide kohaselt. Nii muretseb ta kõige vähem nende probleemide lahendamise pärast, milleks need vahendid ette olid nähtud.

Nüüdseks tegeleb valitsus kiirkorras uue Kollektiivlepingu seadus  juurutamisega, mis on esimese kolmest lugemisest Riigikogus juba läbinud. Muudatuse põhiline osa on seotud käesoleva Kollektiivlepingu Seaduse paragrahv 11 punkti 5 muutmisega, mis muudaks tähtajatu kollektiivlepingu tähtajaliseks.