STREIKIJA MEELESPEA

LUGUPEETUD RAUDTEELASED

1. TOETUSSTREIGI osavõtjad on kaitstud seadusega. Eesti Raudteelaste Ametiühingu toetusstreigi komitee, kes organiseerib toetusstreiki, jälgib seaduse täitmist.

2. Hoiatusstreigi ajal ole oma töökohal, kuid töökohustusi ära täida. (Pika streigi ajal tuled ja lahkud töökohalt vastavalt tööajakavale).

3. Tea täpselt streigi põhjuseid ja ametiühingu nõudmisi. Toetusstreigi ajal streigid ainult nende nõudmiste eest, mida kuulutas välja põhistreigi ametiühing.

4. Kui ametiühing teatab sinule streigi lõppemisest või saabub toetusstreigi lõpp siis alusta oma põhitöö tegemist.

5. Valmista ja riputa töökohale loosung või plakat- MINA STREIGIN.

6. Kui ajakirjanikud soovivad võtta sinult intervjuud suuna nad usaldusisiku või streigikomitee liikme juurde.

7. Tea, et streigi, koosoleku, miitingu, piketi jms läbiviimine otseselt rööbastel on seadusega keelatud küll aga võib seda teha nende läheduses.

8. Kui näed, et töökohal või selle ümbruses on tekkinud olukord, mis ohustab inimeste tervist või tööandja vara, siis võta ette kõik sinust olenev, et osutada abi ja säilitada vara.

9. Streigi ajal ära kutsu töötajaid üles streikima ning samuti ära veena neid ümber streki mitte toetama.

10. Streigi ajal, kui oled töölt vaba siis ära ole tööandja territooriumil.

11. Kui tööandja esindaja avaldab Teile survet, et „peate tegema tööd ja lõpetama streigi, sest see on seaduse vastane" proovige see fikseerida, kas telefoni või diktofoniga ning edastada see informatsioon streigikomiteesse.

NB! Enne hoiatusstreigi algust mitte mingil juhul avaldada oma aktsioonist osavõttu kolmandatele isikutele!

Tööandja esindajale ja ka pressile vasta, et pole veel aktsioonist osavõtu küsimuses otsust langetanud ega oska ka teiste eest kosta!

Austatud kolleeg!

.......märts toimub toetusstreik, millega toetame Eesti Ametiühingute Keskliidu põhistreiki, mis algab 00.00 ja kestab kuni 24 tundi ning lõppeb 00.00

Kui Eesti Ametiühingute Keskliit saavutab kokkuleppe valitsusega siis meie toetusstreiki ei toimu, sellest Me teatame varakult.

Meie toetame toetusstreigiga Eesti Ametiühingute Keskliitu, kes kuulutas välja põhistreigi. Valitsuse Riigikogu õiguskomisjoni pool salaja algatatud seadusemuudatus seab ohtu paljude töötajate palgad ning lisatasud, puhkused ja toetused, töö- ja puhkeaja tingimused kuna ahvatleb tööandjaid lõpetama kollektiivlepingud. EAKL muudatusettepanekud, mille eesmärk oli vähendada teravaid vastasseise töösuhetes ja tagada töötingimuste stabiilsus jäid välja.

Toetusstreigis osalemisega toetad sina samuti Eesti Ametiühingute Keskliidu nõudmisi lõpetada kollektiivlepingu seaduse menetlemine sellisena nagu tahab õiguskomisjon.

Hoiatusstreiki juhib: Oleg Tšubarov tel. 50 64 807

Kui tekivad probleemid, siis helista

Владимир Татарчук 55 15 142 Arbo Parve - 55 512 964, 51 48 924

Татьяна Гладилина - 52 83 619

Сергей Коновалов - 55 21 665 Северный эксплуатационный участок

Татьяна Кузнецова 53 803 679 - Elektriraudtee

Aleksandr Aleksandrov 55 28 515 Elektriraudtee /локомотив.бригады/

Виктор Бурсов 51 64 071 - Edelaraudtee Элен Рудей- - 55 617 808 Go Rail

Виктория Иовлева 56 264 503 - Нарва Валентина Игнатова - 56 903 912 Юлемисте

Алексей Синев 55 993 399 - Мууга Вадим Корнилов - 56 903 578 Тапа

Валерий Буров 50 15 481 - узел Тарту Зинаида Бутковская - 55 82 880 Таллинн

Галина Альсевич 55 545 184 - Harju Максим Константинов - 50 19 854 Мууга

Marina Tripuz 56 230 670 - Tapa

Необходимые телефоны:

ERAÜ 60 16 921

Vajalikud telefonid

Päästeamet- 112 ; Politsei- 110 ;

SOOVIME SULLE JULGUST, VAPRUST JA VASTUPIDAMIST !!!