INFOLEHT nr 4

Tallinn, 8. september 2014

2014 aasta läheneb oma lõpu poole. Käes on aeg kehtivate kollektiivlepingute analüüsimiseks ning uute lepingute eelnõude koostamiseks. Käesoleval hetkel Eesti Raudteelaste Ametiühigu poolt on kollektiivlepingud sõlmitud AS-i Eesti Raudtee, AS-i EVR Cargo, AS-i Elron, AS-i GO Rail, Edelaraudtee AS-i, AS-i Kunda Trans ja AS-i Valga Depoo tööandjatega. Mõningates ametiühingu struktuurosakonnades lõpeb kollektiivlepingute kehtivuse aeg ning saabub meie ametiühingu vastutusrikas tööperiood uute kollektiivlepingute sõlmimiseks koostöös ettevõtete tööandjadega. Läbirääkimiste läbiviimine tõotab tulla keeruline raudteesektori ettevõtete raske majandussituatsiooni tõttu ning Eesti Vabariigi valitsuse poolt planeeritava Kollektiivsuhete seaduse muutmise tõttu.

Täna ERAÜ poolt formeeritakse kollektiivlepingute läbirääkimiste komisjonid, kuhu kaasatakse meie organisatsiooni vilunud liidrid, kelle ees on raske ülesanne ametiühingu liikmete huvide kaitsmisel. Komisjonid peavad välja töötama kollektiivlepingu eelnõu enne läbirääkimiste protsessi toimumist ning peavad seda kaitsma tööandja ees.

Komisjonid vajavad aktiivset abi oma ametiühingu liikmete poolt objektiivse ja realistliku eelnõu välja töötamiseks ning ootavad teie ettepanekuid, mis saavad läbi arutatud ning komisjonid võivad  need võtta eelnõusse oma äranägemuse järgi.

Ootame Teie poolt läbimõelduid ettepanekuid, mida võite saata posti teel (meie aadress – Ristiku 81 Tallinn 10317), faksi teel numbrile 6016 924 ja telefoni teel numbrile 6016 921.

ERAÜ juhatus loodab teie abile ja aktiivsele osavõtule selles vajalikus töös. Teie aktiivsusest sõltub meie tulevik (töötasu, töötingimused, sotsiaalsed garantiid).

ERAÜ juhatus