Lugupeetud raudtee sektori töötajad ja nende perekonnaliikmed!

Eesti Raudteelaste Ametiühing pöördub Teie poole üleskutsega võtta osa ühisest Raudtee sektori ellujäämise iitingust. Miiting toimub 17 jaanuar 2015 aasta kell 11.00 aadressil Tallinn Toompuiestee 35 /auruveduri ees/. Mitte kellelegi pole saladus, missuguseid raskusi raudtee sektor üle elab. Viimastel aastatel tunnetab iga raudteelane enda peal tekkinud olukorda ning probleeme: kolleegide koondamine, töökoormuste tõstmine läbi lisaülesannete, vastuolud töökorraldustes, närviline ning pingeline õhkkond. Kõik see on tulemus valitsuse tegutsemisest mitte ainult välissuhetes aga ka sisemises reorganiseerimises raudtee transpordi ettevõtete töös.

 

Valitsus jagas Eesti raudtee kaheks, mille tagajärjeks oli efektiivsuse langus ja administratsiooni suurenemine.

Kõikide töötajate jaoks on juba ammu selge, et olukord, kus vedaja ja infrastruktuur on eraldi ei saa töötada efektiivselt, lihtsalt toimub „teki enda peale tõmbamine.“  Sellises olukorras olla konkurentsivõimelised Balti riikides on võimatu.

Viimased kuus aastat ei ole valitsus pööranud piisavalt tähelepanu raudtee sektorile. Ei ole võtnud midagi ette, et välistada kriitiline olukord, mis tänaseks on tekkinud raudtee sektoris.

Viimaseks sammuks oli valitsuse otsus kütuse aktsiisimäära tõstmise kohta, mis viis raudtee sektori raskesse olukorda. Uue aktsiisimäära kehtestamine kütusele tõi koheselt klientide languse (kes enne kasutasid raudteed kauba transportimiseks, samuti reisijate arvu vähenemine seoses hindade tõusuga). See tõi endaga kaasa töötajate massilise koondamise ja samuti vähendas võimalust palgatõusuks. Kõige raskemassе olukorda sattusid rahvusvahelised reisijate veod.

Pöördumisi valitsuse poole dotatsiooni eraldamise kohta, et tagada majanduslik olukord ja sektori tegevus, ei võetud arvesse. Täna on peaaegu kõik raudtee sektori ettevõtted kahjumis. Meie ei saa nõustuda sellisega olukorraga ning peame oma nõudmised esitama valitsusele, et leida meetmed raudtee sektori säilitamiseks.

Iga raudteelane on valmis kohusetundlikult töötama normaalsetes tingimustes ja mitte ootama iga minut, et teda visatakse ettevõttest välja nagu ära kulunud materjal!

Veel kord kutsume aktiivselt osalema miitingul! Näitame oma solidaarsust ja nõuame konkreetse positsiooni määramist!

“Raudteelaste Ametiühing –raudne kaitse!”