Lugupeetud Eesti Raudteelaste Ametiühingu liikmed!

Eesti Raudteelaste Ametiühingu juhatus palub Teid osa võtta aruandekonverentsist

Päevakord  :

  1. ERAÜ juhatuse 2013.a. tegevuse aruanne
  2. ERAÜ  2013.a. majandusaruande kinnitamine
  3. ERAÜ revidentide aruande kinnitamine
  4. ERAÜ 2014.a. eelarve kinnitamine
  5. ERAÜ konverentsi pöördumine EV valitsuse poole seoses kollektiivlepingu ja kollektiivse töötuli lahendamise seaduse eelnõu
  6. Organisatsiooni arengust
  7. ERAÜ aktiivi autasustamine
  8. Muud

Konverents toimub 16.mai 2014.a. algusega kell 11.00 Tallinnas, Tehnika 18

/ Transpordi kooli konverentsi saal/

Registreerimine  kuni 12.05.2014.a. tel 6016921, 5283 619