TÄHELEPANU!

Eesti Raudteelaste ametiühing VIIB LÄBI
ÜLDKOOSOLEKU AS EVR Cargo töötajale
31.jaanuar 2013 kell 13.00 aadressil:
Tallinn, Tehnika 18 / Tallinna Transpordikool

Üldkoosoleku teema:
  1. Kollektiivlepingu läbirääkimiste ülevaade

  2. Kollektiivlepingu sõlmimise arutelu ja edasimineku otsuse vastuvõtmine

Kutsume kõiki AS EVR Cargo töötajad, kes on töölt vabad, aktiivselt osavõtma üldkoosolekust, sellest sõltub Teie tulevik.Üldkoosolekule on kutsutud AS EVR Cargo juhatuse esimees Ahto Altjõe.

Registreerimine ja lisa info telefonidel 60 16921, 5283619, 5064807 (kuni 30.01.2013)

NB! Üldkoosoleku osajaletele kompenseeritakse sõidu kulud (v.a.takso) vastavalt esitatud piletitele.

Eesti Raudteelaste Ametiühing