PRESSITEADE

8. märts 2012

Raudteelaste Ametiühing vabandab rongiliikluse peatumise pärast

Raudteelased pöörduvad Eesti elanike poole palvega mõistvale suhtumisele seoses tänase toetusstreigi ja rongiliikluse peatumisega Edela Raudteel ning vabandavad streigiga kaasnevate ebamugavuste pärast. Üle-eestiline toetusstreik algas täna südaööl ja kestab esialgselt 24 tundi.

Raudteelaste Ametiühingu esimehe Oleg Tšubarovi sõnul streigivad raudteelased täna nii enda kui ka kõigi teiste Eesti töötajate eest, kuna löögi all on kollektiivlepingu seadus, mille ühepoolse muutmisega tahab valitsus võtta töötajatelt turvatunde ja niigi napi heaolu.

Raudteelaste ametiühing valmistub toetusstreigiks

Raudteelaste Ametiühingu streigikomitee teeb viimaseid ettevalmistusi enne toetusstreigi algust. Vaatamata hulgalisele valeinformatsioonile pole raudteetöötajate toetusstreigi plaanid muutunud.

Raudteelaste Ametiühingu esimehe Oleg Tšubarovi sõnul teevad tööandjad samal ajal kõik võimaliku, et streigi toimumist takistada: „5. märtsil pöördus Eesti Raudtee juhtkond kohtusse lootuses, et toetusstreik kuulutatakse ebaseaduslikuks. See mõjutas ka mitmete raudteetöötajate valmidust streikida, kuid täna kinnitas Harju Maakohus, et streik on seaduslik."

Katsed streikijaid hirmutada kukuvad läbi

Ametiühingute Keskliidu pressiteade 6. märts 2012

Esmaspäeval alanud streigilainega kaasnevad katsed streikijaid ja nende toetajaid hirmutada annavad tunnistust, et ametiühingute aktsioonidel on oluline ja tuntav mõju.

„Katsed seada kahtluse alla streigi seaduslikkus või väited, nagu oleks raudtee eluliselt tähtis majandusharu, kus tuleb tagada miinimumteenus, on streikijate psühholoogilise survestamise klassikaline ilming," ütles Ametiühingute Keskliidu esimees Harri Taliga. „See on täiesti alusetu demagoogia, mis taotleb vaid üht eesmärki – vähendada aktsioonide tagajärgi".

Pöördumine seoses toetusstreigiga raudtee sektoris

    Eesti Raudteelaste Ametiühingu üldkoosoleku

OTSUS

Tallinn                                                                                            16 veebruar 2012.a.

      Kolme aasta jooksul on valitsuse tegevus suunatud tööinimese vastu: töölepingu seaduse vastuvõtmine, mis tegi töötajad nõrgemaks pooleks; otsus viia üle töötajate ja tööandjate poolt kogutud töötuskindlustuse makse riigi eelarvese; viiakse läbi haridusreforme, mis on elanikele kahjulikud; samuti soovib valitsus liituda АСТА - ga.

Veel artikleid...