Kollektiivlepingu võrdlus tabel, mida võime kaotada, kui seadus muutub.

Pöördumine seoses toetusstreigiga raudtee sektoris

STREIKIJA MEELESPEA

LUGUPEETUD RAUDTEELASED

1. TOETUSSTREIGI osavõtjad on kaitstud seadusega. Eesti Raudteelaste Ametiühingu toetusstreigi komitee, kes organiseerib toetusstreiki, jälgib seaduse täitmist.

2. Hoiatusstreigi ajal ole oma töökohal, kuid töökohustusi ära täida. (Pika streigi ajal tuled ja lahkud töökohalt vastavalt tööajakavale).

3. Tea täpselt streigi põhjuseid ja ametiühingu nõudmisi. Toetusstreigi ajal streigid ainult nende nõudmiste eest, mida kuulutas välja põhistreigi ametiühing.

4. Kui ametiühing teatab sinule streigi lõppemisest või saabub toetusstreigi lõpp siis alusta oma põhitöö tegemist.

5. Valmista ja riputa töökohale loosung või plakat- MINA STREIGIN.

Streikijale teadmiseks EAKL

Lae alla!

EAKL korraldatava streigi legitiimsus

Memo EAKL juhatuse 13.02.2012 koosolekuks

Lae alla