Pöördumine

Valitsuse tegevus viimase kolme aasta jooksul on suunatud tugevalt töötajaskonna vastu. Jõudmata toibuda shokist, mille tekitas uus Töölepingu seadus, tehes  töötajast õigusteta isikuku tööandja võimuses, kui tavatu kergusega sirutas valitsus käe töötajate poolt kogutava töötukaassa vahendite kallale ja jagab neid nüüd oma soovide kohaselt. Nii muretseb ta kõige vähem nende probleemide lahendamise pärast, milleks need vahendid ette olid nähtud.

Nüüdseks tegeleb valitsus kiirkorras uue Kollektiivlepingu seadus  juurutamisega, mis on esimese kolmest lugemisest Riigikogus juba läbinud. Muudatuse põhiline osa on seotud käesoleva Kollektiivlepingu Seaduse paragrahv 11 punkti 5 muutmisega, mis muudaks tähtajatu kollektiivlepingu tähtajaliseks.

Uue seaduse vastuvõtmisel, kui pooled pole alustanud 2 kuud enne lepingu lõppemist läbirääkimistega, reguleerib suhteid tööandja ja töötaja vahel vaid Töölepingu Seadus.

Tööandja saab õiguse ühepoolselt loobuda kollektiivlepingu sõlmimisest, teatades teisele poolele )ametiühing, töötajad) 3 kuud  enne ette kollektiivlepingu tähtaja lõppemist.

See tähendab, et kui tööandja teatab meile oktoobris 2012, et ta ei soovi kollektiivlepingut, siis meile kehtivad punktid, mis on kajastatud Töölepingu seaduses. See tähendab: õhtutunnid -0, öötunnid 25%, puhkus 28 päeva, puhkuse lisatasu - 0, jõulupreemia - 0, jne...

Kollektiivleping on  kokkulepe, mis reguleerib suhteid tööandjate ja töötajate vahel ja see on saavutatud aastatepikkuse ränga tööga, kollektivleping  annab kindlustunde töötajale ja kaitseb tema töö ja sotsiaalseid huve.

Uue seaduse jõustumine annab tööandjatele subjektiivse võimaluse kaotada igasugused garantiid. See tähendab: ettenähtud palgatõus, õhtu-, öö- pühade- ja lisatundide tasu, mis Töölepingu Seaduse järgi on väiksemad või puuduvad hoopis, puhkuse lisapäevad töö eripära ja staazhi eest, puhkusetoetused, jõulupreemiad ja erinevad ühekordsed toetused.

Ametiühingute Keskliit saatis omapoolsed kompromissettepanekud Riikogu õiguskaitsekomisjonile 07. veebr. 2012, kuid kahjuks neid kuulda ei võetud.

Oleme nüüdseks fakti ees: kas järjekordselt neelame alla alandava valitsusepoolse, vaid tööandjaid soosiva tegevuse või otsustame oma õiguste eest väärikalt seista?

Vastumeetmete valik sõltub ainult meist endist!

On aeg endale selgelt aru anda, kas olen valmis vajadusel streikima, mitte lubades ennast jalge alla tallata!

Vaid ühinedes ja üksteist toetades võime kindlustada inmväärsema elu endale ja enda lastele!

ERAÜ juhatus kutsub kõiki oma liikmeid osalema protestiaktsioonides ja vajadusel streikima! Streigi aja teatame täiendavalt.