13. OSAKONNA KONVERENTS (VOLINIKE KOOSOLEK)

13.1. Osakonna konverents (volinike koosolek) täidab üldkoosoleku ülesandeid.

13.2. Osakonna konverentsi koosolekud on korralised ja erakorralised.

13.3. Osakonnas, kus on üle 50 liikme võib olla kõrgeimaks juhtivorganiks konverents. Delegaatide valimise korra ja tingimused määrab osakonna juhatus. Osakonnas kus on 50 kuni 100 liiget valitakse vähemalt 20 delegaati; kus on 101 ja rohkem liiget – valitakse vähemalt 30 delegaati.

13.4. Konverentsi kokkukutsumise, läbiviimise kord, pädevus ja otsuste vastuvõtmise kord on sama mis üldkoosoleku kohta sätestatu.