11. OSAKONNA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

11.1. Osakonnal on õigus:

11.1.1. valida osakonna juhatuse liikmeid, usaldusisikut;

11.1.2. valida ERAÜ konverentsi delegaate;

11.1.3. saada ERAÜ-lt õigusabi ja kaitset vaidluses Tööandjaga, sealhulgas ka kohtus;

11.1.4. kasutada ERAÜ kinnis- ja vallasvara ERAÜ juhatuse poolt kehtestatud korras;

11.1.5. saada raske majandusliku olukorra korral materiaalset abi vastavalt ERAÜ võimalustele;

11.1.6. esitada ERAÜ juhatuse liikmeks kandidaadi

11.2. Osakonnad on kohustatud:

11.2.1. järgima ja täitma käesolevat põhikirja ja ERAÜ poolt sõlmitud kollektiivlepingute ja kokkulepete tingimusi;

11.2.2. tasuma ERAÜ-le liikmemaksu konverentsi poolt kehtestatud suuruses ja tähtajaks;

11.2.3. täitma ERAÜ konverentsi ja juhatuse otsuseid;

11.2.4. osa võtma ERAÜ tööst ja tegutsema ERAÜ huvides;

11.2.5. hoidma ja kaitsma ERAÜ mainet ja mitte avalikustama konfidentsiaalset infot, mille on kindlaks määranud juhatus;

11.2.6. esitama ERAÜ juhatuse poolt kehtestatud aruandluse.