10. ERAÜ OSAKONNAD

10.1. ERAÜ-l on õigus asutada osakondasid.

10.2. ERAÜ osakondasid võivad moodustada ERAÜ juhatuse otsusega vähemalt viis ühes juriidilises isikus või selle struktuuriüksuses töötavat ERAÜ liiget nende kirjaliku avalduse alusel.

10.3. Osakonna juhtivorganid on:

10.3.1. üldkoosolek või selle asemel volinike koosoleku õigustes osakonna konverents;

10.3.2. juhatus.

10.4. Osakonnad on aruandekohustuslikud ERAÜ juhatuse ees.

10.5. ERAÜ juriidilisest isikust liikmed, kellel on ERAÜ osakonna õigused ja kohustused, on aruandekohustuslikud ERAÜ juhatuse ees ainult ERAÜ-ga seonduva tegevuses.