9. ERAÜ REGIONAALSED ESINDUSED

9.1. Arvestades ühes regioonis asuvates ettevõtetes töötavate ERAÜ liikmete tahte ja sooviga, võivad ERAÜ-l olla regionaalsed esindused, millised moodustatakse ERAÜ juhatuse otsusega tagamaks juhatuse ja ametiühinguliikmete tiheda koostöö ning selle kaudu ERAÜ tegevuse tulemuslikkuse. Regionaalse esinduse põhimääruse kinnitab ERAÜ juhatus.