6. ERAÜ JUHTIMINE

6.1. ERAÜ juhtivorganid on:

6.1.1. Konverents, mis on volinike koosoleku õigustes;

6.1.2. Juhatus.