1. NIMI JA ASUKOHT

1.1 Mittetulundusühingu nimi on Eesti Raudteelaste Ametiühing (edaspidi ERAÜ)

1.2 ERAÜ asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn.