INFOLEHT nr 6

Tallinn, 17. september 2014

Eesti Raudteelaste Ametiühing korraldas traditsioonilised suve spordipäevad 2.-3-augustil 2014 Lainela puhkekülas Käsmus, mis oli pühendatud raudteelaste kutsepäevale. Antud üritusest võttis osa rekord ametiühingu osalejaid arv – üle 400 inimese.

Suvepäevade käigus korraldati spordivõistlused: võrkpall, teatevõistlus, köievedu ja taidlus. Meeskonna võistlustes oli vaja näidata peale spordivilumust ka artistlikke võimeid, tänu sellele mitte kõik meeskonnad ei tulnud ulesannele toime. Võistkonnaarvestusse jõudsid ainult kolm meeskonda, kes jagasid oma vahel auhinnakohad. Tapa Depoo meeskond võitis kolmanda kohta. Narva jaama meeskond, kes näitas taidluses imelist shoud, üldkokkuvõtes saavutas teise koha. Nagu eelmisel aastal, võistluste võitjaks tuli Edelaraudtee meeskond. Rändkarikas jäi meeskonna kätte veel üheks aastaks.

Kes ei osalenud meeskonna võistlustest, näitasid oma võimeid individuaalvõistlustel: noolemäng, rõnga viskamine, automaatvintpüssist M-16 laskmine, kalapüük, rammuvõistlus.

Ka lastel ei olnud igav. Nendele korraldatigasuguseid meelelahutuseid. Lapsed osalesid eriti aktiivselt laste joonistustekonkurssis „Minu lemmik multifilmi kangelane“.

Kõgile võistlustest osavõtjatele, kes võitsid auhinnakohad, peale spordipäeva kokkuvõtet anti diplomid ja auhinnad.

Õhtu jätkus duetti „Nikolai ja Margarita“ esinemisega, kes esitas lemmiklaule.

Õhtu  lõpupoole korraldati disko, mis jätkus kella neljani hommikul.

Teine päev algas hommikuvõimlemisega ERAÜ esimehe juhatusel ning jätkus saabaviskamisvõistlusega ja konkurssiga „munaheitmine“.

Ilm oli mõnusalt soe ning suvepäevadel osalejad käisid suplemas hea meelega merevees.

Kahjuks, seoses majandusliku olukorra halvenemisega raudtee ettevõtetes suvepäevade korraldamine muutub iga aastaga materiaalselt raskemaks. Toimuvad massilised töötajate koondamised, mis mõjuvad meie organisatsiooni liikmeskonnale.

Oma poolt otsime uusi võimalusi meie ametiühingu arendamiseks, teistes sektorites on moodustatud mõned uued osakonnad, kes saavad anda oma panuse meie ühistegevusse. Suvepäevade korraldamine – see ei ole ainult meelelahutus, vaid see aitab kaasa suhtlemisele teiste ettevõtete töökolleegidega, soodustab info ja arvamuste vahetust ning toetab meie ühtsust ja kuuluvust Eesti Raudteelaste Ametiühingu suure perele. Sellepärast meie teeme kõik võimaliku, et see kena traditsioon jätkuks ka edaspidi.

Suur tänu kõgile ametiühingu liikmetele üritusest osa võtmise eest ning loodame teie osavõttule ka tulevikus!

ERAÜ juhatus