Lugupeetud ametiühingu liikmed!

Juba selle aasta septembris alustab ametiühing kollektiivlepingu läbirääkimisi uute kollektiivlepingute sõlmimiseks. Ettevalmistused kollektiivlepingu projektiks algavad teie ettepanekutest. Teie aktiivsus ettevalmistamisel on väga tähtis. Ilma Teie ettepanekuteta on raske koostada täiuslikke ettepanekuid uude kollektiivlepingusse. Ametiühingu liikmed teavad kõige rohkem oma töökohtade probleemidest ning mida peaks paremaks muutma. Palve on aktiivselt suhelda osakonna usaldusisikuga, läbi tema jõuavad kiiremini teie ettepanekud kollektiivlepingu projekti. Hea kollektiivleping sõltub meie kõikide heast koostööst. Tuletan meelde, et kollektiivleping ettevõttes on vabatahtlik kokkulepe tööandja ja ametiühingu vahel ning on seadus mõlemale poolele.