Lugupeetud  AS Edelaraudtee töötajad - Eesti Raudteelaste Ametiühingu liikmed!

23 jaanuar 2017 jõuti kollektiivlepingu allkirjastamiseni Eesti Raudteelaste Ametiühingu ja AS Edelaraudtee tööandja vahel. Läbirääkimised kestsid 4,5 kuud. Läbirääkimiste käigus jõudsid ametiühing ja tööandja kokkuleppele 5% palgatõusu osas, samuti jäid kehtima kõik siiani kehtinud töötingimused ja soodustused. Raudtee rekonstrureerimise probleemidega seoses toimub palgatõus ajavahemikul 01.01.17 kuni 01.05.2017. Ametiühingu ettepaneku osas, mis puudutas esimeste haiguspäevade tasustamist, lisa puhkuse- ja spordi kompensatsiooni ei jõutud kokkuleppele. Nende ettepanekute osas on arutelu lükatud järgmisesse kollektiivlepingusse.

Väga oluline on teada, et kollektiivleping on vabatahtlik kokkulepe tööandja organisatsiooni ja töötajate organisatsiooni (ametiühingu) vahel. Kollektiivleping sõlmitakse poolte kokkuleppel. Kollektiivlepingu sisu sõltub suures osas töötajate initsiatiivist. Kui töötajad on passiivsed siis kollektiivlepingu mõju väheneb. Kui on soov sõlmida kollektiivleping suuremate soodustustega või paremate garantiidega siis juba täna tuleb alustada ettevalmistusi järgmisteks kollektiivlepingu läbirääkimisteks. Kollektiivlepinguga saab tutvuda alates 01.02.2017.a. meie koduehel www.evray.ee. Kõikide küsimustega palume pöörduda usaldusisikute või peausaldusisiku Anne Lomp (tel. 58350506) poole.

Edelaraudtee ametiühingu osakonna juhatus

edela2017