18. jaanuaril allkirjastas AS Eesti Raudtee kollektiivlepingu Eesti Raudteelaste Ametiühinguga. Lepingule kirjutasid alla Eesti Raudtee juhatuse esimees-peadirektor Sulev Loo ja Eesti Raudteelaste Ametiühingu juhatuse esimees Oleg Tšubarov.

Lepinguga sätestati töötasustamise, töö- ja puhkeaja, sotsiaalsete garantiide ja muud küsimused. Sõlmitud leping kehtib kuni 2017. aasta lõpuni. Läbirääkimiste käigus lepiti muu hulgas kokku 2 kuni 4 protsendilises palgatõusus, mis puudutab eelkõige keskmisest madalama töötasuga töötajaid.

Sulev Loo sõnul oli mullu septembris alguse saanud läbirääkimiste protsess pikaajaline ent ladus ning erimeelsuste osas jõuti kompromissini. „Töötajate rahulolu on oluline mõlemale poolele," kinnitas Loo. „Tulemusliku ja efektiivse töökeskkonna säilitamiseks püüame madalama palgaga töötajate töötasu tõsta vähemalt inflatsiooni määra võrra."

Oleg Tšubarov märkis, et tänases raudteele raskes olukorras ei olnud läbirääkimised kerged. „Raudteele spetsialiseerunud tööjõu leidmine Eestis on täna keeruline, töötajate kaotamine viiks ettevõtte praegusest veel suuremate raskusteni. Siin on oluline ka riigi toetus raudteesektorile," täpsustas Tšubarov. „Arvestades kui oluline on kvalifitseeritud tööjõu säilitamine, on rõõm tõdeda, et Eesti Raudtee leidis võimaluse vähem tasustatud töötajate motiveerimiseks."

20170118 111042

20170118 111446