AS Kunda Trans ja ERAÜ vaheline kollektiivleping on sõlmitud!

Lae alla!

Raudteelaste Ametiühing

PRESSITEADE

8. märts 2012

Raudteelased tänavad toetusstreigil osalenuid

Eesti Raudteelaste Ametiühing tänab kõiki raudteetöötajaid, kes vaatamata tööandja tugevale survele ei taganenud streikimast ning võtsid üritusest aktiivselt osa.

„Tundub, et raudteelased on valmis ja julgevad oma arvamust väljendada ning tahaks loota, et nende kindlameelsus vaid kasvab,” ütles streigijuht ja Eesti Raudteelaste Ametiühingu esimees Oleg Tšubarov ning lisas, et valitsusele ja tööandjatele tuleb meelde tuletada, et konstruktiivne dialoog on parem, kui protestiaktsioon.

Raudteelaste Ametiühing

PRESSITEADE

8. märts 2012

 Raudteelaste toetusstreik jätkub

Hommikul tööle tulnud teine vahetus jätkas 8. märtsi südaööl alanud raudteetöötajate protestiaktsiooni, millega toetusstreigist osavõtjate arv tunduvalt suurenes. Tööandjal ei jätku aega ning ressursse streikijate välja vahetamiseks nende vastu, keda õnnestuks veenda toetusstreigist mitte osa võtma.

Raudteelaste Ametiühingu streigikomitee informatsiooni kohaselt suurenes vedurijuhtide, vagunite järelevaatajate, operaatorite ning teiste töötajate arv, kes loobusid oma töökohustuste täitmisest. Kell 8 hommikul seiskus täielikult töö Tapa depoos ja AS Ühinenud Depood Telliskivi depoos.

 Toetusstreigi üldjuht ja Raudteelaste Ametiühingu esimees Oleg Tšubarov loodab, et need töötajad, kes ei ole veel toetusstreigil osalenud, ei ole kaotanud soovi seista oma huvide eest ning leiavad jõudu streikijatega ühineda.

PRESSITEADE

8. märts 2012

Vaatamata jõulisele vastuseisule, algas hommikul raudteelaste toetusstreik

Täna südaööl sai Raudteelaste Ametiühingu streigikomitee teate sellest, et toetusstreigi raames peatasid oma töö Koidula jaama vedurimeeskonnad, Tartu jaama vagunite järelevaatajad, vedurimeeskonnad ning rongikoostajad, Narva jaama tehnilise kontori operaatorid, vagunite järelvaatajad, ja vedurimeeskonnad ning Tapa jaama operaatorid ja jaamakorraldaja.

Hommikuks on valmis toetusstreigiga ühinema ka Edelaraudtee töötajad.

PRESSITEADE

8. märts 2012

Raudteelaste Ametiühing vabandab rongiliikluse peatumise pärast

Raudteelased pöörduvad Eesti elanike poole palvega mõistvale suhtumisele seoses tänase toetusstreigi ja rongiliikluse peatumisega Edela Raudteel ning vabandavad streigiga kaasnevate ebamugavuste pärast. Üle-eestiline toetusstreik algas täna südaööl ja kestab esialgselt 24 tundi.

Raudteelaste Ametiühingu esimehe Oleg Tšubarovi sõnul streigivad raudteelased täna nii enda kui ka kõigi teiste Eesti töötajate eest, kuna löögi all on kollektiivlepingu seadus, mille ühepoolse muutmisega tahab valitsus võtta töötajatelt turvatunde ja niigi napi heaolu.