LUGUPEETUD RAUDTEELASED!

ÕNNITLEME TEID 1 MAI PUHUL!
1. MAI - TÖÖRAHVAPÜHA

Töörahvapüha on iga-aastane (Euroopas 1. mail) tähistatav rahvusvaheline tähtpäev.

Töörahvapüha tähistamise traditsioon on alguse saanud 19. sajandil Ameerikast.

Suurem osa maailmast tähistab töörahvapüha 1. mail

AMETIÜHINGUD TÄHISTAVAD 1 MAIL SOLIDAARSUSE ÜHTSUSE NIME.

Palume Teid aktiivselt osavõtta 1 MAI tähistamisest koos oma perega.

ERAÜ Juhatus

1mai-et

Tatjana Gladilina saab riikliku teenetemärgi

tatjana-gladilinaKolmapäeval, 06.veebruaril allkirjastas president Toomas Hendrik Ilves otsuse anda Eesti Vabariigi 95. aastapäeva eel Eestile osutatud teenete tunnustamiseks 99 inimesele riiklikud teenetemärgid.

Eesti tänab ja tunnustab neid, kes on erinevatel elualadel ilmutanud suurt professionaalsust, leidlikkust, järjekindlust ja mitmel juhul ka vaprust, kirjutas riigipea otsuse eessõnas. Tänatakse neid, kes on teinud rohkem, kui töökohustused seda nõudnuks, kelle pühendumus oma kutsetööle või tegevusele kodukoha hüvanguks on aidanud Eestit muuta suuremaks, paremaks, turvalisemaks.

Teenetemärgi kohaliku elu edendamise eest, millega Eesti tunnustab vabatahtlikke abistajaid, nende vastutustundlikkust ühiskonna ja oma kodukandi vastu, saab ka Eesti Raudtee ametiühingu peausaldusisik Tatjana Gladilina.

Tatjana Gladilina alustas oma tööd 1968 aastal BALTI RAUDTEEL EESTI JAOSKONNA Tallinna teejaoskonna insenerina raudtee ehituse alal. Alates 1978 aastast kuni 2003 aastani jätkas oma tööd Eesti Raudteel Tallinna teejaoskonna kaadriosakonna juhatajana. Alates 2003 kuni tänaseni jätkab oma tööd Eesti Raudteel töötajate esindajana ametiühingu peausaldusisikuna. Tatjana Gladilina on terve elu andnud oma panuse Eesti Raudtee arengusse, efektiivsusele ja ohutusele. 11 aastat panustas oma jõudu töötajate esindamisele, sotsiaaldialoogi arendamisel ja kollektiivsete suhete parandamisel.

Palju õnne talle Eesti Raudteelaste Ametiühingu ja Eesti Raudtee kollektiivi poolt!

TÄHELEPANU!

Eesti Raudteelaste ametiühing VIIB LÄBI
ÜLDKOOSOLEKU AS EVR Cargo töötajale
31.jaanuar 2013 kell 13.00 aadressil:
Tallinn, Tehnika 18 / Tallinna Transpordikool

Üldkoosoleku teema:
  1. Kollektiivlepingu läbirääkimiste ülevaade

  2. Kollektiivlepingu sõlmimise arutelu ja edasimineku otsuse vastuvõtmine

Kutsume kõiki AS EVR Cargo töötajad, kes on töölt vabad, aktiivselt osavõtma üldkoosolekust, sellest sõltub Teie tulevik.Üldkoosolekule on kutsutud AS EVR Cargo juhatuse esimees Ahto Altjõe.

Registreerimine ja lisa info telefonidel 60 16921, 5283619, 5064807 (kuni 30.01.2013)

NB! Üldkoosoleku osajaletele kompenseeritakse sõidu kulud (v.a.takso) vastavalt esitatud piletitele.

Eesti Raudteelaste Ametiühing

INFOLEHT Nr. 1 10.10.2013

Pikaajaliste ja keeruliste läbirääkimiste tulemusena sõlmiti 09.jaanuaaril 2013.a. kaheks aastaks AS Eesti Raudtee ja Eesti Raudteelaste Ametiühingu vaheline kollektiivleping. Raskele olukorrale vaatamata (ettevõtte struktuuri muudatused, kaubaveo ebastabiilsus, remonditööde suur maht), saavutati kompromissne lahendus enamusele arutatud küsimustele. Lõpptulemusena õnnestus säilitada praktiliselt kõik varem kehtinud kollektiivlepingu tingimused: öötundide (40%) , õhtutundide (20%) ja ületundide (1,6) tasustamine, töövahetuste kahekordne tasustamine pühade ajal. On ettenähtud puhkusetoetus, laste vanemale lapsesünnitoetus, Emadepäevatoetus, toetus vanemale lapse esimesse klassi minekul, jõulutoetus ja matusetoetus. On säilinud töötajatele 23 erialadel lisapuhkused tervist kahjustava töö eest ning 34-l erialal lisapuhkus eritingimuste eest. On ettenähtud lisapuhkused tööstaaži eest.

Kollektiivleping reguleerib samuti töösuhete erinevaid tingimusi, töökaitse küsimusi, tööõnnetuste kindlustuse tingimusi jne.

Pooled leppisid kokku vastastikuses koostöös (informeerimist ja konsulteerimist) ettevõtte eriti oluliste muudatuste osas – ettevõtte struktuuri muutmine, töökohtade koondamine, uute tehnoloogiliste protsesside juurutamine jne.

Eriti keerulised läbirääkimised toimusid töötasude osas. Mitmekordne arutelu lõppes kollektiivlepingu sõlmimisel kompromissiga, mille järgi palkade tõus 2% kuni 10% toimub töötajate gruppide lõikes alates 01.jaanuarist 2013.

Lisainformatsioon on kättesaadav ERAÜ-st.