Eesti Raudteelaste Ametiühingu konverentsi saadikute pöördumine Vabariigi Valitsuse ja Riigikogu liikmete poole

Lugupeetud Vabariigi Valitsus ja Riigikogu liikmed!

Meie, Eesti Raudteelaste Ametiühingu konverentsi delegaadid, pöördume Teie poole seoses uue Kollektiivsete töösuhete seaduse peatse vastuvõtmisega. Meile teada olevalt on nimetatud seaduse eelnõu praegu Riigikogus. Murelikuks teeb fakt, et ainuke, kes sellest seadusest aru saab on Eiki Nestor. Teised Riigikogu liikmed pole kunagi kokku puutunud kollektiivsete suhetega. Seadus on raske ja keeruline ning nõuab põhjalikumat arusaamist. Antud eelnõu langes juba ettevalmistusajal ametiühingute põhjendatud kriitika alla.Ametiühingud on jätkuvalt töökollektiivides kollektiivläbirääkimisi ja streikide läbiviimisi puudutavates küsimustes keelu seaduse eelnõusse paneku vastu. Sotsiaalministeeriumi argument, et kehtivat Kollektiivsete töösuhete seadust kui vananenut, peab uuendama, kõlab käesoleval hetkel vägagi ebausutavalt. Ametiühingute arvates on uue seaduse eelnõu kinnitamise tegelik eesmärk kollektiivlepingute üle peetavate läbirääkimiste raskendamine ning streikide keelamine. Oleme seisukohal, et mõte viia eelnõusse sisse töötajate huvide vastased parandused on tekkinud pärast mitmete töökollektiivide edukalt lõppenud streike 2012. aastal.

Lugupeetud Eesti Raudteelaste Ametiühingu liikmed!

Eesti Raudteelaste Ametiühingu juhatus palub Teid osa võtta aruandekonverentsist

Päevakord  :

 1. ERAÜ juhatuse 2013.a. tegevuse aruanne
 2. ERAÜ  2013.a. majandusaruande kinnitamine
 3. ERAÜ revidentide aruande kinnitamine
 4. ERAÜ 2014.a. eelarve kinnitamine
 5. ERAÜ konverentsi pöördumine EV valitsuse poole seoses kollektiivlepingu ja kollektiivse töötuli lahendamise seaduse eelnõu
 6. Organisatsiooni arengust
 7. ERAÜ aktiivi autasustamine
 8. Muud

Konverents toimub 16.mai 2014.a. algusega kell 11.00 Tallinnas, Tehnika 18

/ Transpordi kooli konverentsi saal/

Registreerimine  kuni 12.05.2014.a. tel 6016921, 5283 619

tulip-bouquetteKallid naised!

Eesti Raudteelaste Ametiühing õnnetleb Teid selle kauni kevadpüha puhul! Soovime Teile ilu, armastust, õnne, tervist ja jõukust! Ning loomulikult palju kingitusi ja lilli teie kallitelt meestelt!

See päev on pisut nagu puhkus
ja iga naine päeva uhkus.
On palju lilli, palju sära
ja naissoo ümber rõõmsat kära.
Kalendris märts ja kaheksas päev,
ehk teisisõnu - naistepäev!

ERAÜ Juhatus

ERAÜ - 15!

LUGUPEETUD EESTI RAUDTEELASTE AMETIÜHINGU LIIKMED!

Eesti Raudteelaste Ametiühing korraldab asutamise 15-le aastapäevale pühendatud ürituse, mis toimub 22.veebruaril algusega kell 11.00 Tallinna Transpordikooli aulas aadressil Tehnika tn 18.

Ürituse kava:

 • ERAÜ esimehe Oleg Tšubarovi avasõnad
 • Informatsioon ERAÜ ajaloost
 • Telefilm ERAÜ tegevusest
 • Tööandjate esindajate, Eesti Ametiühingute Keskliidu ja teiste ametiühingute esindajate tervitussõnad
 • ERAÜ pikaajaliste liikmete autasustamine
 • Laulja Eduard Tomani kontsert
 • Pidulik kohvi laud

Osavõttuks registreerida telefonidel 6016 921, 5283 619, 5515 142, 5064 807 kuni 10.veebruarini k.a.

ERAÜ juhatus