Lugupeetud  AS Edelaraudtee töötajad - Eesti Raudteelaste Ametiühingu liikmed!

23 jaanuar 2017 jõuti kollektiivlepingu allkirjastamiseni Eesti Raudteelaste Ametiühingu ja AS Edelaraudtee tööandja vahel. Läbirääkimised kestsid 4,5 kuud. Läbirääkimiste käigus jõudsid ametiühing ja tööandja kokkuleppele 5% palgatõusu osas, samuti jäid kehtima kõik siiani kehtinud töötingimused ja soodustused. Raudtee rekonstrureerimise probleemidega seoses toimub palgatõus ajavahemikul 01.01.17 kuni 01.05.2017. Ametiühingu ettepaneku osas, mis puudutas esimeste haiguspäevade tasustamist, lisa puhkuse- ja spordi kompensatsiooni ei jõutud kokkuleppele. Nende ettepanekute osas on arutelu lükatud järgmisesse kollektiivlepingusse.

Väga oluline on teada, et kollektiivleping on vabatahtlik kokkulepe tööandja organisatsiooni ja töötajate organisatsiooni (ametiühingu) vahel. Kollektiivleping sõlmitakse poolte kokkuleppel. Kollektiivlepingu sisu sõltub suures osas töötajate initsiatiivist. Kui töötajad on passiivsed siis kollektiivlepingu mõju väheneb. Kui on soov sõlmida kollektiivleping suuremate soodustustega või paremate garantiidega siis juba täna tuleb alustada ettevalmistusi järgmisteks kollektiivlepingu läbirääkimisteks. Kollektiivlepinguga saab tutvuda alates 01.02.2017.a. meie koduehel www.evray.ee. Kõikide küsimustega palume pöörduda usaldusisikute või peausaldusisiku Anne Lomp (tel. 58350506) poole.

Edelaraudtee ametiühingu osakonna juhatus

edela2017

18. jaanuaril allkirjastas AS Eesti Raudtee kollektiivlepingu Eesti Raudteelaste Ametiühinguga. Lepingule kirjutasid alla Eesti Raudtee juhatuse esimees-peadirektor Sulev Loo ja Eesti Raudteelaste Ametiühingu juhatuse esimees Oleg Tšubarov.

Lepinguga sätestati töötasustamise, töö- ja puhkeaja, sotsiaalsete garantiide ja muud küsimused. Sõlmitud leping kehtib kuni 2017. aasta lõpuni. Läbirääkimiste käigus lepiti muu hulgas kokku 2 kuni 4 protsendilises palgatõusus, mis puudutab eelkõige keskmisest madalama töötasuga töötajaid.

Sulev Loo sõnul oli mullu septembris alguse saanud läbirääkimiste protsess pikaajaline ent ladus ning erimeelsuste osas jõuti kompromissini. „Töötajate rahulolu on oluline mõlemale poolele," kinnitas Loo. „Tulemusliku ja efektiivse töökeskkonna säilitamiseks püüame madalama palgaga töötajate töötasu tõsta vähemalt inflatsiooni määra võrra."

Oleg Tšubarov märkis, et tänases raudteele raskes olukorras ei olnud läbirääkimised kerged. „Raudteele spetsialiseerunud tööjõu leidmine Eestis on täna keeruline, töötajate kaotamine viiks ettevõtte praegusest veel suuremate raskusteni. Siin on oluline ka riigi toetus raudteesektorile," täpsustas Tšubarov. „Arvestades kui oluline on kvalifitseeritud tööjõu säilitamine, on rõõm tõdeda, et Eesti Raudtee leidis võimaluse vähem tasustatud töötajate motiveerimiseks."

20170118 111042

20170118 111446

soovitused

1-mai-2016-ee

8ee